• Meesterbakkers NL
  • Meesterbakkers UK
  • Meesterbakkers DE
  • Meesterbakkers FR
  • Meesterbakkers ES

Onze historie

Geschiedenis Van der Meulen Meesterbakkers

In 1910 richt Hessel van der Meulen in Ferwerd, een kleine ambachtelijke beschuitbakkerij op. Al snel is de hoge kwaliteit een begrip in het noorden van het land. De vraag naar Van der Meulen Beschuit blijft sterk groeien en al snel is uitbreiding noodzakelijk. Het bedrijf verhuist naar Hallum, waar een grote, speciaal voor Beschuit ingerichte, bakkerij wordt gebouwd onder de naam "De Volharding".

In 1930 start de 2e generatie met het exporteren van beschuit naar Amerika onder het motto: "the more you eat the more you want!"

Hessel van der Meulen junior, de 3e generatie neemt in de jaren zestig het roer over. Een nieuwe periode van groei breekt aan. Het begin van de jaren zeventig staat in het teken van de introductie van Melba Toast en de eerste echte opzet van export naar Engeland.

In 1985 wordt het Beschuit- en Melba Toast assortiment uitgebreid met Roggebrood dankzij de overname van een roggebroodbakkerij te Broeksterwoude. De export is dan een belangrijke bron van inkomsten geworden.

Begin jaren negentig neemt onze huidige algemeen directeur Johannes van der Meulen de leiding over. In 1997 wordt besloten om terug te keren naar de kern;
het produceren van Beschuit, Roggebrood en Melba Toast. Van der Meulen de Meesterbakkers is nu een internationale onderneming met circa 120 werknemers.